Historien bak bloggen...


Bloggen ble opprettet da jeg skulle reise til Afghansistan som vognfører i Force Protection i PRT 19/TSGF. Mye har endret seg siden den gang, og i år er jeg i gang med nye prosjekter. Fra august og ut desember skal bo i telt i Oslo marka, mens jeg fullfører mitt tredje og siste år på sykepleien.

lørdag 14. april 2012

Svikter kommunen?


Jeg er opprinnelig vernepleierstudent (se nederst på siden for forklaring),  noe jeg bærer med meg som en del av den jeg er i dag. Dette innebærer også at jeg legger merke til andres ve og vel, jeg er oppmerksom på mine egne følelser og svært opptatt av rettferdighet. Den delen av meg som driver å utvikler seg til å bli vernepleier gjorde meg ekstra oppmerksom på en hendelse tidligere i dag...

 Da jeg var ute og gikk tur med min familie tidligere i dag, gikk vi forbi en bolig som hadde fått navnet «avlastningsboligen». Dette sto påskrevet med et stort skilt og som om ikke det var nok var det skilting helt fra veien, med retning mot huset med navnet «avlastningsboligen»…

En avlastningsbolig er boliger for mennesker som bor under kortere eller lengre opphold med tilsyn av kommunalt ansatte personale. Levanger kommune skriver på sine sider at disse boligene er et av tilbudene som ansees som et avlastningstiltak for personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Er ikke dette et brudd på taushetsplikten fra Levanger kommune sin side?

På Lovdata under Helsepersonelloven kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett står dette skrevet;

§ 21. Hovedregel om taushetsplikt
       Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. 

I mitt syn svikter Levanger kommune grovt på dette område, for hvilken rett har «mannen i gata» å vite hvem som bor i denne boligen og at de eller denne personen har noe ekstra å stri med?

Vivian Forklaring på vernepleieryrket:
Vernepleieren bidrar til daglig omsorg med sikte på trivsel, velferd og god helse for den enkelte. Arbeidet er spesielt knyttet opp til personer med utviklingshemming, men vernepleieren jobber også med andre som trenger hjelp, som mennesker med fysisk funksjonshemming, psykiske lidelser, rusproblemer og aldersdemens


6 kommentarer:

 1. Joa, ser poenget. Er helt klart ikke det beste skiltvalget. Men noe brudd på taushetsplikten er det nok ikke. Hvis dette skulle være et lovbrudd, så vil jo det samme gjelde samtlige sykehus og instutisjoner mm. i Norge.

  SvarSlett
 2. jeg har jobbet i Trondheim og aldri opplevd slik skilting. I praksisperioden på vernepleieren fikk vi ikke en gang bli kjørt til døra på våre arbeidsplasser av andre.
  Sykehuset har ikke samme måte å gruppere mennesker der og det er ingen som bor der. det er det på boliger som nevnt over.

  SvarSlett
 3. Må nesten si meg enig med den øverste posten her.

  Ser selvfølgelig poenget ditt med posten, men dette er ikke på noen måte noe mer stigmatiserende enn for eksempel skiltingen av psykiatriske sykehus. Det ville vært vanskelig å ha ett fungerende kommunalt helsevesen uten skilting.

  Hvis man for eksempel tar Breidablikktunet på Levangernesset som et eksempel så er det flere skiltinger på vei til dette sykehjemmet/omsorgsboligene. I tillegg er navnene på beboerne på utsiden av inngangsdøren, slik at man kan ringe på til den enkelte avdeling. Dette forteller vel også at den enkelte bruker har sitt å stri med? Selvfølgelig er det geriatriske pasienter som jeg bruker i dette eksemplet, men problemstillingen blir vel den samme som du nevnte i innlegget ditt.

  Jeg ser at du henviser til Lov om helsepersonell. Hvis du ser på Helsepersonelloven § 29b som omhandler "Opplysninger til kvalitetssikring, administrasjon, planlegging eller styring av helse- og omsorgstjenesten" så ser man under 2. punktum at det blant annet står
  "(...)behandlingen av opplysningene er av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til pasientens integritet og velferd er ivaretatt."

  Slik jeg ser det er det av samfunnets interesse å finne frem til de ulike instansene. Jeg kan heller ikke se at dette skiltet på noen måte setter en sperre for velferden eller integriteten til den enkelte bruker

  SvarSlett
  Svar
  1. Anonym:
   Personlig mener jeg det er mulig å unngå slik merking! Det finnes mange lignende boliger uten slik merking og de som skal vite hvor disse ligger gjør det!
   Så problematikken du beskriver klarer jeg ikke å se!

   Skal du besøke en av beboerene vil du uansett ha adressen og vite hvor du skal. Hvis ikke finnes det telefon og kontaktpersoner.

   Jeg kjenner til § 29b men tolker det ikke dit henn at lovverket er dekkende nok til at dette ikke er et brudd!

   Men ulike meninger skaper debatt og debatt er viktig! :)

   Vivian

   Slett
 4. Jeg har heller aldri opplevd slik skilting og har erfart det du skriver - skal ikke fortelle eller vise andre hvor slike boliger ligger.. Godt spørsmål du kommer med!

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk! :)
   Jeg synes det er viktig å være kritisk! Spesielt når jeg opplever at to kommuner behandler slike saker så ulikt!

   Vivian

   Slett

Hyggelig om du legger igjen en hilsen eller kommentar :)